...ZGIERSKA SIEĆ ŚWIATŁOWODOWA..

ZGIERZNET
Porozumienie ze zgierskimi firmami informatycznymi i telekomunikacyjnymi

   Prezydent Miasta Zgierza Przemysław Staniszewski podpisał w poniedziałek 19 grudnia 2016 r. porozumienie z przedstawicielami zgierskich firm sektora ISP: Pawłem Bieniem (pełnomocnik firmy EURON), Karolem Pruskim (współwłaściciel firmy SKOMUR), Rafałem Rodziewiczem (Wiceprezes Zarządu firmy TECHNITEL) i Mirosławem Janikiem (Wiceprezes TV CENTRUM).

   Sygnatariusze dokumentu deklarują współpracę na rzecz budowy społeczeństwa informacyjnego, rozwój istniejącej infrastruktury światłowodowej oraz wspólne projekty inwestycyjne i szkoleniowe dla mieszkańców mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

   W wyniku porozumienia, przy założeniu, że będzie zainteresowanie mieszkańców, firmy zgierskie zamierzają rozbudowywać sieć światłowodową oraz zamierzają występować o środki zewnętrzne na różne formy szkoleń i akcji upowszechniających informacje na temat prowadzonych działań. 


Sygnatariusze porozumienia:

EURON - www.euron.pl

SKOMUR - www.skomur.pl

TECHNITEL - www.technitel.pl

TV CENTRUM - www.centrum.zgierz.pl

GMINA MIASTO ZGIERZ - www.miasto.zgierz.plKurs dla zgierskich seniorów


Zdjęcia Łukasz Sobieralski Urząd Miasta Zgierza         (c) 2016-2017  Zgierz.Net